دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان دانشگاه پيشتاز كشور در رشته هاي فني و مهندسي بيش از نيم قرن تجربه تربيت مهندسان در زمينه هاي مختلف را دارد. دانش آموختگان دانشگاه نقش بسيار مهمي در اعتلاي صنعت و مديريت كشور و همچنين اعتلاي آموزش عالي داشته اند. اندوخته ارزشمند علمي و پژوهشي دانشگاه، مديريت را بر آن داشت كه با مطالعات گسترده چند سال اخير و همچنين تجربه آموزشي در رشته هاي مديريت در چند دانشكده، اقدام به تأسيس دوره كارشناسي ارشدMBA نمايد.

تلاش می گردد برنامه های آموزشی و پروژه ها براساس استعدادها و نوآوری دانشجویان شكل گرفته و منجر به دانش آموختگانی گردد كه بتوانند با توانمندی در شرایط متغیر و متحول پاسخگوی نیازهای كشور و منطقه باشند. موضوعات واقعی در ایران، منطقه و جهان مورد بررسی قرار می گیرد و "اندیشه خلاق" و"كارآفرینی" بری یافتن راه حل برای چالشها تشویق می شود. همچنین تلاش می گردد دانشجویان به اهمیت ابعاد موثر بین الملل در كسب وكار آگاهی كافی بدست آورند.
ایجاد رشته
MBA در كنار زمینه های مهندسی و رياضی در دانشگاه صنعتی امیركبیر منجر به تأثیر متقابل آنها گردیده و مباحث میان رشته ای را توسعه می دهد.                                                                           
مدیران تربیت شده در دوره
MBA با اندیشه خلاق ، توان كارآفرینی ودانش پایه مدیریت موفق خواهند شد با درك بهتر پیچیدگی مسائل ونگاه كلان نگر نسبت به اداره موثر كسب و كار،شرایط محیطی متغیر و فناوری متحول پاسخگوی چالشهاي بزرگ زمان خود باشند.

آگهي پذيرش دانشجو دوره كارشناسي ارشد مهرماه 92 مديريت اجرايي برای مهندسان(MBE)

 نمونه سوالات آزمون ورودي سال 86

 شهريه

حق نشر 2008 ، ايران ، تهران ، خيابان حافظ ، 424، دانشگاه صنعتي امير كبير .15914

خيابان حافظ ، ابتداي خيابان رشت، ساختمان فارابي، طبقه سوم، گروه مديريت MBE

                                                                                                                                                                                              شماره تماس: 64543534